• Liên kết với chúng tôi:

PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN

Worksmedia sẽ cho bạn một môi trường để bạn có thể học hỏi. Chỉ cần có nỗ lực và quyết tâm, chúng tôi tự tin sẽ giúp bạn thực hiện được giấc mơ của mình.

Văn Viết Huy

Văn Viết huy

Leader Nhóm Lập Trình
Vào công ty 09/2013

Đoàn Thị Kim Ngân

Đoàn Thị Kim Ngân

Leader Nhóm Tổng Vụ
Vào công ty 07/2013

Nguyễn Thị Mai Lý

Nguyễn Thị Mai Lý

Leader Nhóm Nhập Liệu
Vào công ty 10/2013

Nguyễn Minh Anh Kiệt

Nguyễn Minh Anh Kiệt

Leader Nhóm Kiểm Tra Chất Lượng
Vào công ty 06/2014

Lâm Thị Quỳnh Hương

Lâm Thị Quỳnh Hương

Thông Dịch Viên
Vào công ty 09/2013

Hà Thị Ngọc

Hà Thị Ngọc

Lập Trình Viên PHP
Vào công ty 05/2017